I 2019 har vi udvidet vores destinationer i Rumænien, det betyder at vi kan levere stort set alle vildtarter i dette fantastiske jagtland.

Bukkejagt i Rumænien :

Vores revirer ligge i det nordvestlige Rumænien. Områder der bl.a. består af landbrugsområder, små oaser, brakmarker og uopdyrket områder, dette gir´råvildet perfekte levebetingelser.  Bukkejagten starter d. 1 maj til 15 oktober. Råvildtet står talrigt på vores områder og vores lokale agent kender sit råvildt til mindste detalje – glæd dig til stor jagtoplevelser i dette fantastiske jagtland.

Se tilbud her:

Bukkejagt Rumænien 2020

Vores bukketilbud kan også laves med fastpris op til 400 gram, hvis dette ønskes.